Elektrische kachels en haarden

U moet uw Gazco elektrische kachel of haard bij een geautoriseerde leverancier binnen ons Deskundig Dealer Netwerk hebben gekocht en binnen één maand na aankoop of installatie geregistreerd hebben bij Yeoman om uw verlengde garantie te krijgen.


Logo Extension de garantie de 2 ansDe startdatum voor uw garantieperiode is dus de datum van aankoop. Voor het activeren van uw verlengde garantie heeft u tijdens de registratieprocedure de gegevens van uw Deskundige Dealer nodig. Producten die niet worden aangeschaft bij ons Deskundig Dealer Netwerk, of niet worden geregistreerd binnen de aangegeven termijn, hebben een garantie van 12 maanden. De verlengde garantie voor uw Yeoman elektrische kachel of haard verlengt de standaard garantie van 12 maanden met een verdere 12 maanden tot een totale garantieperiode van 2 jaar.

Als u onlangs een Yeoman elektrische kachel of haard heeft aangeschaft kunt u uw aankoop hier registreren.

Voorwaarde van de verlengde garantie is dat de installatie voldoet aan de relevante bouwvoorschriften en van toepassing zijnde regels en wordt uitgevoerd volgens de installatiehandleiding.

Deze garantie is niet overdraagbaar en wordt alleen gegeven aan of ten behoeve van de oorspronkelijke koper van de kachel of de haard. Bewaar uw gedateerde kwitantie als bewijs van aankoop.

Tijdens uw verlengde garantieperiode mogen alleen originele Yeoman reserveonderdelen worden gebruikt voor het onderhoud van uw kachel of haard. Deze reserveonderdelen kunnen rechtstreeks worden besteld bij een Deskundige Dealer.

Verbruiksonderdelen zoals glas, schermen, (gloei)lampen, LED-platen en batterijen die onderhevig zijn aan normale slijtage of onderdelen die vervangen moeten worden bij het normale onderhoud, zijn uitgesloten van de originele of verlengde garantie.

Als u problemen heeft met uw kachel of haard, moet u eerst een claim indienen bij de Deskundige Dealer waar u het apparaat heeft gekocht. De Dealer zal onmiddellijk assistentie bieden of namens u contact opnemen met Yeoman.

Uitsluitingen en beperkingen:
Deze garantie is niet van toepassing op verbruiksartikelen. Reparatie of vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage tijdens de garantieperiode of onderdelen die vervangen moeten worden in verband met normaal onderhoud. Zulke onderdelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot glas, schermen, (gloei)lampen, LED-platen en batterijen.

De verlengde garantie van Yeoman dekt niet het volgende:

a) Emaille componenten; waar deze onderdelen onderhevig zijn aan abnormaal hoge temperaturen, chemische schuurmiddelen of thermische schokken, die het schilferen, breken, verkleuren en het vormen van haarscheuren op de emaille afwerking tot gevolg hebben.
b) Schade ten gevolge van installatie en gebruik waar het apparaat niet geïnstalleerd of gebruikt is in overeenstemming met de aanwijzingen voor installatie en bediening van Yeoman of als de installatie niet in overeenstemming is met de plaatselijke bouw-, brand- en veiligheidsvoorschriften.
c) Schade veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen, gebruik of reparatie
d) Schade of defecten die worden veroorzaakt omdat het product is opgeslagen in een vochtige, onverwarmde omgeving.
e) Gevolgschade (voorzover wettelijk toegestaan) met betrekking tot andere betrokken producten die niet door Yeoman zijn geleverd.
f) Gevolgschade (voorzover wettelijk toegestaan) met betrekking tot decoraties, meubilering of andere huishoudelijke goederen.
g) Kosten voor verwijdering en herinstallatie.

Gerepareerde of vervangen producten worden alleen gedekt voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantietermijn.

Indien u ooit een claim wilt indienen vanwege een gebrek of defect aan het product, dient u uw dealer binnen een redelijke tijdsperiode op de hoogte te brengen. Dit dient doorgaans te gebeuren binnen 14 dagen na de datum waarop het gebrek of defect zichtbaar werd. Als het gebrek of defect meegedeeld wordt na 14 dagen na de datum waarop het gebrek of defect zichtbaar werd, is Yeoman niet aansprakelijk voor gebeurtenissen of problemen die optreden na de periode van 14 dagen of die worden veroorzaakt of verergerd door de te korte kennisgeving en hierdoor werd voorkomen dat er actie ondernomen kon worden om de gevolgen die voortkwamen uit het gebrek of defect op een eerdere datum te verminderen of elimineren.

Als de productfout optreedt tijdens de garantieperiode, zal Yeoman de nodige componenten of goederen om de fout te corrigeren kosteloos toesturen.

De verlengde garantie maakt Yeoman niet aansprakelijk voor speciale, bijkomende of gevolgschade, letsel bij personen of schade aan eigendom, of enige andere gevolgschade die verder strekt dan de wettelijke rechten van de consument. De aansprakelijkheid voor deze kwesties wordt gedekt door de verkoopvoorwaarden van Yeoman.

De totale aansprakelijkheid van Yeoman reikt niet verder dan de aankoopprijs die betaald is voor de goederen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen. In geval van een claim behoudt Yeoman zich het recht voor om de goederen in kwestie te vervangen of de aankoopprijs van de goederen terug te betalen.

Uw wettelijke rechten worden door de verlengde garantie van Yeoman niet aangetast.

IN KLEIN GEDRUKTE TEKST:
De bovenstaande garantievoorwaarden worden van kracht per 1 mei 2013 en zijn van toepassing op alle relevante producten die na deze datum worden gekocht. Apparaten die vóór deze datum worden verzonden zullen een andere garantie hebben zoals vermeld in de installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing die werd meegeleverd met het product. Dit is doorgaans een standaard garantie van 2 jaar.

Opmerking: Deze garantie is alleen van toepassing op aankopen in het Verenigd Koninkrijk, Republiek Ierland, Frankrijk, België en Nederland. Aankopen in alle andere landen zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden van de verkoper in die markten.